Ardea main logo.
ARDEA
NaslovnaO namaPrijavi se

PRIJAVI SE

Pridruživanje našoj zajednici je brzo i jednostavno. Sve što trebaš učiniti je ispuniti naš elektronski obrazac za prijavu, a naš tim će se pobrinuti za sve ostalo. Javit ćemo ti se što je prije moguće kako bismo potvrdili tvoju prijavu i pružili sve informacije koje su ti potrebne za početak.
OBRAZAC ZA PRIJAVU

UPUTE ZA SUDJELOVANJE

Sudjelovanje na Međunarodnom seminaru klasične glazbe ARDEA moguće je isključivo u dva temeljna oblika - pasivno ili aktivno te bilo kakav oblik hibridnog modela kao i mogućnost naknadne zamjene odabranih modela nije dopušten.

Aktivno sudjelovanje

Mogućnost aktivnog sudjelovanja na ARDEA Masterclassu ostvaruje se ispunjavanjem elektronske prijavnice s naznakom aktivnog modela te prolaskom selektivnog kruga o čemu polaznici pravodobno dobivaju elektronsku obavijest sastavljenu u obliku pozivnog pisma. Radi ograničenog broja sudionika - 1 predavač može imati najviše 8 polaznika, ARDEA profesori zadržavaju diskrecijsko pravo odlučivanja, temeljeno na elektronskoj prijavnici, tko će dobiti pozivno pismo za sudjelovanje na seminaru klasične glazbe. Selekcija kandidata prema pristiglim prijavama te slanje pozivnih pisama vrši se unutar 5 dana od dana krajnjeg roka prijave svakog pojedinog seminara. Kandidati u elektronskoj prijavnici imaju pravo odabira više predmetnih profesora, a o raspoloživosti kapaciteta drugo-, odnosno treće odabranih, u slučaju prolaska selektivnog kruga, bit će obaviješteni od strane organizatora. Također, u slučaju prolaska selektivnog kruga i već popunjenog kapaciteta željenog profesora, organizatori će pravodobno obavijestiti kandidata i ponuditi mu preostala slobodna mjesta drugih ARDEA profesora. U slučaju naknadnog odustajanja nekog od odabranih aktivnih polaznika, organizator će u najkraćem mogućem roku kontaktirati kandidate koji prethodno nisu prošli selektivni krug i pozvati ih na sudjelovanje na seminaru. Prvenstvo prolaska, ovisno o broju naknadno raspoloživih mjesta, imaju oni kandidati koji se prvi odazovu na sudjelovanje. Svim odabranim aktivnim polaznicima seminara omogućuje se nastava s odabranim profesorom u 4 individualna nastavna termina. Termini svih polaznika ravnopravno su raspoređeni, a predmetni profesor zadržava pravo organizacije, preraspodjele i promjene trajanja termina isključivo u dogovoru s polaznikom. Predviđeno trajanje svakog termina iznosi najmanje 45 minuta, a do kraja prijavljenog kursa ukupni vremenski kapacitet nastave u trajanju od 3 sata mora biti zadovoljen. U suprotnom, ARDEA Masterclass zadržava pravo neizdavanja potvrde o sudjelovanju. Svi aktivni polaznici imaju pravo na dodatne konzultacije s predmetnim mentorom ili mentorima u za to dogovorenom vremenu i prostoru. Na koncu samog seminara, svi aktivni polaznici imaju pravo javnog nastupa u obliku završnog koncerta kojim će predstaviti svoj rad, a pravo odabira i oblikovanja koncertnog programa zadržava predmetni profesor u dogovoru s polaznicima. Pri završetku seminara, ako su navedeni uvjeti o sudjelovanju zadovoljeni, svi aktivni sudionici dobivaju ARDEA potvrdu o sudjelovanju.

Pasivno sudjelovanje

Pasivnim polaznicima omogućuje se sudjelovanje na svim predavanjima svih profesora predmetnog instrumenta. Broj polaznika ovog modela je neograničen, a ispunjavanjem elektronske prijavnice s naznakom pasivnog modela automatski stječu pravo na sudjelovanje. Svi pasivni polaznici imaju pravo na konzultacije s predmetnim mentorom ili mentorima u za to dogovorenom vremenu i prostoru. Pri završetku seminara, svi pasivni sudionici dobivaju ARDEA potvrdu o sudjelovanju.
Sva nastava seminara je javna te otvorena kako za pasivne, tako i za aktivne sudionike.
Službeni jezici ARDEA Masterclassa su hrvatski i/ili engleski jezik.

PRAVA I OBVEZE

ARDEA Masterclass obvezuje se osigurati:
a) svim aktivnim i pasivnim sudionicima potpuno neometane i kontrolirane uvjete za odvijanje nastave tijekom cjelokupnog trajanja seminara,
b) svim aktivnim i pasivnim sudionicima mogućnost konzultacija s odabranim mentorom ili mentorima u za to dogovorenom vremenu i prostoru,
c) svim aktivnim sudionicima adekvatne i opremljene prostorije za vježbanje i/ili ugrijavanje,
d) svim aktivnim sudionicima mogućnost javnog nastupa u obliku završnog koncerta polaznika,
e) svim aktivnim i pasivnim sudionicima, koji su zadovoljili navedene uvjete, ARDEA potvrdu o sudjelovanju,
f) prigodu za izvannastavne susrete svih polaznika i profesora u svrhu ostvarivanja prijateljske atmosfere i razmjene kontakta,
g) prigodu za javno praćenje i vrednovanje ARDEA Masterclassa,
h) prigodu za javno praćenje i vrednovanje aktivnih ARDEA polaznika,
i) prigodne koncertne i druge umjetničke aktivnosti u svrhu izvannastavnog animiranja svih ARDEA profesora i polaznika,
j) svim aktivnim i pasivnim sudionicima adekvatnu i opremljenu prostoriju za odmor,
k) svim polaznicima i profesorima prigodu za izvannastavni obilazak kulturnih dobara grada Čapljine i okolice u svrhu predstavljanja i promocije ovog kraja,
l) svim sudionicima, državljanima Bosne i Hercegovine, stipendije kojima se ukupan trošak prijave i participacije za svakog pojedinog kandidata umanjuje za polovicu njezinog iznosa,
m) aktivnim sudionicima, državljanima Ukrajine, 4 individualne stipendije kojima se potpuno pokriva trošak prijave, participacije i cjelokupnog boravka na seminaru,
n) umjetničke suradnike/korepetitore svim potrebitim aktivnim sudionicima tijekom cjelokupnog trajanja seminara, ali i na završnom koncertu polaznika.
ARDEA Masterclass ima pravo na:
a) diskrecijsko odlučivanje o prolasku selektivnog kruga kandidata aktivnog modela,
b) zadržavanje ukupnog novčanog iznosa prijave svih kandidata,
c) zadržavanje ukupnog, odnosno polovice novčanog iznosa participacije sukladno odlukama ARDEA Pravilnika,
d) mogućnost digitalnog i/ili TV snimanja i/ili emitiranja svih nastavnih termina i koncerata bez novčane naknade,
e) izmjenu programa rada i uvjeta ovog seminara,
f) nepreuzimanje odgovornosti oko nastanka materijalne štete na instrumentima i/ili drugim osobnim stvarima polaznika tijekom cjelokupnog boravka na seminaru,
g) nepreuzimanje odgovornosti oko nestanka instrumenata i/ili drugih osobnih stvari polaznika tijekom cjelokupnog boravka na seminaru,
h) nepreuzimanje odgovornosti oko nastanka tjelesnih i/ili drugih mogućih povreda tijekom cjelokupnog boravka na seminaru.
Za detaljne upute o prijavi i plaćanju pogledaj
ovdje.

Prijava

Trenutno nema aktivnih prijava!